نمودار سازمانی شرکت در شکل زیر نشان داده شده است. همان‌گونه که در نمودار مشاهده می‌شود، این شرکت دارای دو معاونت توسعه کسب و کار، مالی و اداری و پشتیبانی می‌باشد. به علاوه، ساختار شرکت به صورت سلسله‌مراتبی می‌باشد اما بنا بر ماهیت فعالیت‌های سازمانی، این ساختار ممکن است به حالت پروژه‌ای تغییر یابد.

ساختار سازمانی دارویی برکت

فهرست اسامی و اعضاء کمیته تخصصی دارویی برکت

 • کمیته هم افزایی
 • کمیته بازاریابی و روابط عمومی
 • کمیته اقتصاد مقاومتی
 • کمیته فناوری اطلاعات
 • کمیته رصد فرآیندها
 • کمیته توسعه محصول
 • کمیته منابع انسانی و انتصابات
 • کمیته حسابرسی
 • کمیته ریسک
 • کمیته مبارزه با پولشویی و تامین مالی
 • کمیته حقوقی

با برکت در ارتباط باشید

منو