چشم‌انداز بلندمدت شرکت عبارت است از «شرکت سرآمد و پیشتاز در صنعت دارو همگام با مرزهای دانش و فناوری‌های نوین در منطقه».

شرکت گروه دارویی برکت با توجه به چنین چشم‌اندازی، ارزش‌های محوری خود را تبیین نموده است. ارزش‌های شرکت بر پایه ارتقای کیفیت زندگی جامعه، افزایش دسترسی عادلانه به دارو و تجهیزات پزشکی و مسئولیت‌پذیر بودن نسبت به سرمایه‌گذاران، مشتریان و جامعه نهادینه شده است.

ارزش‌های محوری شرکت در چهار دسته صنعت سبز، کسب و کار، حقوق جامعه و سهامداران و سرمایه انسانی تفکیک شده است. هر یک از این دسته‌های اصلی دربردارنده تعدادی ارزش‌های زیرمجموعه است که بر چشم‌انداز و تمامی مأموریت‌های شرکت اثرگذار می‌باشند.

مدل کسب و کار دارویی برکت

در دسته صنعت سبز، حفاظت از محیط زیست ارزش محوری و کلیدی شرکت گروه دارویی برکت می‌باشد. دسته بعدی مسئولیت اجتماعی است که به چهار زیرمجموعه تقسیم می‌گردد:

- تقویت اعتماد در جامعه پزشکی
-کمک به توسعه پایدار صنعت دارویی ایران
- بهبود سلامت و کیفیت زندکی انسان‌ها با پیشگیری و درمان بیماری‌ها
- محرومیت‌زدایی از جامعه با ایجاد دسترسی عادلانه به فراورده‌های دارویی

دسته سوم، ارزش‌های محوری در حوزه کسب و کار می‌باشد. این دسته نیز از چهار زیرمجموعه تشکیل شده است:
- بهره‌وری جامع در کسب و کار
- احترام به خواسته‌ها و رضایت مشتریان
- نوآوری در عرصه دارویی با تکیه بر آینده‌پژوهی و دانش‌محوری
- مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در فعالیت‌های کاری

در نهایت برخی ارزش‌های محوری در حوزه سهامداران و کارکنان تعریف شده‌اند. این ارزش‌ها عبارتند از:
- آسودگی خیال سهامداران از سودآوری مطمئن و مستمر
- حفظ احترام و ایجاد اعتماد متقابل با کارکنان و سهامداران
- شفاف بودن فعالیت‌ها و سیاست‌های مؤسسه برای سهامداران و کارکنان
- بهبود کیفیت کاری کارکنان

با برکت در ارتباط باشید

منو