شرکت دارویی برکت، بعنوان یک شرکت سرمایه گذاری، با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه، تولید داروهای موردنیاز کشور، تامین نیاز بیماران خاص، کیفیت محوری در برنامه ریزی تاسیس کارخانه ها و خطوط تولید، که بصورت خلاصه تشریح می گردد:
الف) حفاظت از محیط زیست: حفظ محیط زیست یکی از ابعاد اساسی در شرکت بوده و در طراحی و پیاده سازی شرکتهای جدید خویش، این اصل مهم را علیرغم افزایش هزینه های سنگین پذیرفته و آن را عامل توسعه پایدار و همه جانبه می داند. شرکت دارویی برکت، حفاظت از محیط زیست را یک اصل زنده می داند که بازخورد آن در صنعت نمایان می شود.

ب) مشتری مداری: مشتری مداری، یکی از ابعاد مهم مسئولیت اجتماعی است و پذیرفتن این اصل مهم که حق با مشتری است مبنایی است که در طراحی و ساختار دهی شرکتهای تابعه، ملاک عمل قرار میگیرد.

ج) رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای: پای بندی به اصول اخلاقی و حرفه ای در همه شرایط و عدم تخطی از آن و پایبندی به قوانین و مقررات از مبانی زیرساختی در توسعه شرکتی محسوب میشود.

د) تعهد به کیفیت محصولات: تعهد به کیفیت محصول را می توان به ابعاد مهم در مسئولیت اجتماعی شرکتی تعریف کرد. بهره گیری از دانش فنی معتبر جهانی، استفاده از تجهیزات و ماشین آلات با استانداردهای بین المللی و بکارگیری بهترین مواد اولیه و جانبی در تولید فراورده ها و بالاخره اعمال کنترل های سیستمی برای رعایت اصول و قواعد کیفیت در جریان برنامه ریزی و تولید از مبانی فکری و کارکردی شرکت می باشد.

مسئولیت اجتماعی دارویی برکت

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

مجموعه دارویی برکت، به موازات اینکه یک بنگاه اقتصادی می باشد، اهداف متعالی سلامت محوری را در راستای رسالت و ماموریت نظام جمهوری اسلامی ایران و منافع اجتماعی جامعه دنبال

می کند که اهم مسائلی که در این رابطه مطرح می شود عبارتند از:

الف) خوداتکایی ملی در تامین و تولید محصولات و فرآورده های سلامت: اقتصاد مقاومتی بعنوان نه تنها یک شعار ملی، بلکه یک اصل مهم در مواجهه با چالش های جهانی در چارچوب فکری مجموعه دارویی برکت پذیرفته شده است. شرکت دارویی برکت، رفع نیازهای کشور را در شرایط پرمخاطره از مسئولیت های تعهد آور خویش می داند. این شرکت بر آن است که با بسیج همه امکانات کشور به ویژه در محصولات استراتژیک و اساسی، بتواند به خوداتکایی برسد و نیازهای عمده خویش را رفع کند. طبعا مبنای اساسی این تفکر را رفع نیاز از طریق تولید می داند و نه روش های دیگر که منجر به وابستگی بیشتر کشور گردیده و در شرایط بحران، می تواند جامعه و به ویژه بیماران را در شرایط سخت گرفتار کند.

ب) کاهش واردات: با توجه به تحلیل آماری در طی 12 سال گذشته، نظام سلامت به ویژه در فراورده های با فناوری بالا، روز به روز وابستگی به واردات افزایش یافته است و شرکت دارویی برکت در برنامه ریزی خویش برای تامین نیازهای کشور از طریق انتقال تکنولوژی و تولید داخل بنحوی عمل نماید که کاهش وابستگی به واردات عملی گردد.

ج) ایفای نقش در تغییر جهت و بهینه سازی خروج ارز: خروج ارز برای واردات، یک فرایند همیشگی است بنابراین تبدیل آن به خروج ارز برای انتقال دانش فنی، تکنولوژی و ماشین آلات و تجهیزات، منجر به جهت دهی خروج ارز می شود و ارزش افزوده برای کشور ایجاد می کند. خروج ارز برای واردات، یک فرآیند همیشگی است و طبعا با توجه به چالش های کشور در تامین ارز، یکی از مسائل مهم کشور و جامعه تغییر جهت آن می باشد.

د) واردات ارز: با توجه به رویکرد استراتژیک شرکت دارویی برکت، توسعه و تولید محصولات مبتنی بر استانداردهای جهانی زمینه صادرات را فراهم ساخته و در نتیجه آن نه تنها مانع از خروج ارز می شود بلکه واردات ارز را بدنبال خواهد داشت.

ه) حضور فعال ایران در بازارهای بین المللی و منطقه: یکی از نقاط قوت و توانمندیهای ملی، دسترسی به دانشمندان و پژوهشگران کشور و ظرفیت های قابل توجه با ارزش می باشد. علیرغم صنعت دیرپا و سابقه کهن، در کشورهای منطقه حضور فعال نداشته و متاسفانه نتوانسته است در تامین سلامت و ملزومات آن، نقش موثری ایفا کند. حضور ایران بعنوان یک کشور مقتدر در تامین کالاهای اساسی سلامت، جایگاه آن را مستحکم خواهد ساخت.

و) صادرات دانش و فناوری: یکی از ابعاد مهمی که مجموعه دارویی برکت به آن همت گماشته است، تبدیل ایران به مرکز تولید دانش و فناوری سلامت و فراتر از صادرات محصول، به صادرات دانش فنی، فناوری های سلامت و فروارده های دانش بینان می باشد. این بحث، در راستای تحقق اهداف و چشم انداز ایران 1404 می باشد و شرکت دارویی برکت بعنوان یک مسئولیت اجتماعی آن را پذیرفته است.

ز) کاهش هزینه های سلامت: یکی از اهداف اجتماعی مترتب بر شرکت دارویی برکت، کاهش هزینه های سلامت می باشد که در این راستا، تبدیل واردات به تولید داخل، منجر به کاهش قیمت دارو و در نتیجه افزایش امکان دسترسی اقشار مختلف جامعه به داروها می گردد. علاوه بر آن، با افزایش سطح تولید و به مقیاس اقتصادی تولید، هزینه ها کاهش یافته و بدین ترتیب، داروها با قیمت های کمتر و کمتر به بازار عرضه شده و در نتیجه زمینه دسترسی اقشار بیشتری را فراهم می سازد.

رویکرد اجتماعی شرکت های زیر مجموعه

حفظ محیط زیست با توسعه کشاورزی پایدار گیاهان دارویی به جای برداشت بی رویه از طبیعت، حمایت از ایده های محصول گرا به خصوص در فرآوری گیاهان دارویی مناطق محروم و حمایت از مخترعان، نوآوران و نخبگان

واردات داروهای استراتژیک جهت رفع نیازهای بیماران خاص و صعب العلاج

تولید کالاهای راهبردی و کاهش وابستگی

کاهش قیمت داروهای خاص پس از تولید شدن در شرکت سبحان انکولوژی

تامین بخش عمده واکسن های یارانه ای کشور

ارتقای جایگاه اسمی و برند مجموعه در صنعت دارویی کشور

اخذ گواهینامه های سیستم مدیریت زیست محیطی در شرکت‌های گروه

ارتقای اصول ارگونومی انسانی در سطح شرکت‌های تابعه

برگزاری دوره های آموزشی در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی سازمان از قبیل؛ کمک های اولیه و فوریت های پزشکی، ایمنی برق، اطفاء حریق و برگزاری مانور، کارگاه کنترل صدا و ارگونومی و شناسایی خطر و ارزیابی ریسک HSE

ایجاد زیرساخت‌های لازم به منظور اشتغال‌زایی در استان البرز

بالاترین نسبت فضای سبز در میان شهرک های صنعتی

ایجاد سیستم فاضلاب و بازیافت پیشرفته شهرک‌های صنعتی-دارویی

کاشت بیش از 2000 نهال در شهرک صنعتی دارویی برکت

رعایت ملاحظات زیست محیطی و استفاده از حلال های مناسب تر و بازیابی بیشتر حلال ها

بازنگری و اصلاح فرآیند تصفیه پساب و تخلیه آن جهت حفظ محیط زیست

استفاده از مواد اولیه با کیفیت برای کاهش آلودگی آب و هوا

کاهش هزینه های انرژی با استفاده از مدل حمل و نقل در شرکت های تابعه

برگزاری دوره های آموزشی در رابطه با راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی

انجام ارزیابی‌های زیست محیطی و ایمنی و پیامدهای آن و تطبیق با الزامات قانونی در چرخه عمر محصولات در شرکت‌های گروه

جداسازی پسماندهای دارویی از سایر زباله ها و انعقاد قراردادهای خاص با شهرداری جهت امحای این پسماندها

پروژه های استراتژیک با رویکرد اجتماعی

مجموعه دارویی برکت، در راستای اهداف و منویات خود، پروژه های استراتژیکی را در طی یک دهه گذشته اجرایی ساخته است که صرفا می توان آنها را با رویکرد اجتماعی به تصویر کشید:

الفپروژه بزرگ تولید داروهای ضدسرطان: تامین داروهای ضدسرطان، یکی از اولویتهای ملی می باشد که نیازمند سرمایه گذاری سنگین و آنهم در شرایط تحریم و وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی کشور بوده استشرکت سبحان آنکولوژی با این هدف راه اندازی و با اصول و قواعد و استانداردهای جهانی به بهره برداری رسید و امروز بعنوان یکی از افتخارات ملی است که تحت برند و لیسانس شرکتهای معتبر و در کلاس جهانی، محصولات خود را تولید و به کشور عرضه میکند و به کشورهای منطقه نیز صادرات خود را آغاز نموده استشرکت سبحان آنکولوژی بعنوان یکی از پروژه های اقتصادی و اجتماعی نه تنها توانسته است داروهای با کیفیت جهانی تولید کند بلکه با کاهش قیمت داروهای ضدسرطان توانسته است در کاهش هزینه های سلامت و بویژه برای بیماران سرطانی که نیازهای ویژه ای دارند کمک موثری داشته و در دسترسی آنها به داروهای با کیفیت نقش موثری ایفا نماید.

بپروژه تولید ماده اولیه  موثره پنی سیلین جی: این پروژه بعنوان یکی از افتخارات ملی است که با انتقال کامل دانش فنی و تاسیس بزرگترین خط تولید با فرمانتاسیون بزرگ امکان تامین نیاز کل کشور را به ماده اولیه آنتی بیوتیک های اصلی فراهم ساختشرکت شفافارمد، بعنوان یکی از مجموعه های وابسته به شرکت دارویی برکت، با دست یابی به دانش فنی، امکان قطع واردات ماده اولیه پنی سیلین جی را برای کشور بعنوان ماده اولیه دهها آنتی بیوتیک فراهم ساختبدین ترتیب و با راه اندازی این کارخانه، و با عنایت به اینکه امکان به اینکه کل زنجیره ارزش در کشور قابلیت تامین دارد، ایران می تواند ادعا کند با حمایت های قانونی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو می تواند زمینه خوداتکایی کامل کشور را برای تامین انتی بیوتیکهای اساسی فراهم سازداین پروژه را می توان از موارد استراتژیک در راستای اقتصادی مقاومتی و پدافند غیرعامل نام برد.

جپروژه سلامت الکترونیکی و سلامت همراه: یکی از دستاورهای مهم اجتماعی شرکت دارویی برکت، طراحی و مهندسی فکری و راه اندازی شرکت برکت تل می باشد که توانست زیرساخت های مورد نیاز برای تامین سلامت کل آحاد جامعه را با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از ظرفیتهای کشوری بوجود بیاورددر این پروژه، شکل گیری بزرگترین و گسترده ترین بانک اطلاعات سلامت، طراحی دهها نرم افزار و توسعه چندین محصول فناورانه در پاسخگویی به نیازهای مناطق محروم را می توان از ابعاد اساسی این پروژه نام برددر این پروژه ملی، با جمع آوری و مدیریت اطلاعات سلامت بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور و با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به بزرگترین ذخیره اطلاعاتی کشور تبدیل گشته استراه اندازی کل بسته سلامت الکترونیکی در سه منطقه کاملا محروم کشور، زمینه و بستر مناسبی برای بهره مندی مناطق محروم از خدمات سلامت در سطح عمومی و تخصصی فراهم ساخته است و با پایش و دیده بانی مستمر سلامت در این مناطق، زمینه های عدالت در سلامت بیش از هر زمانی فراهم خواهد شد

پروژه های استراتژیک با رویکرد اجتماعی

مجموعه دارویی برکت، در راستای اهداف و منویات خود، پروژه های استراتژیکی را در طی یک دهه گذشته اجرایی ساخته است که صرفا می توان آنها را با رویکرد اجتماعی به تصویر کشید:

الفپروژه بزرگ تولید داروهای ضدسرطان: تامین داروهای ضدسرطان، یکی از اولویتهای ملی می باشد که نیازمند سرمایه گذاری سنگین و آنهم در شرایط تحریم و وضعیت نامناسب اقتصادی و اجتماعی کشور بوده استشرکت سبحان آنکولوژی با این هدف راه اندازی و با اصول و قواعد و استانداردهای جهانی به بهره برداری رسید و امروز بعنوان یکی از افتخارات ملی است که تحت برند و لیسانس شرکتهای معتبر و در کلاس جهانی، محصولات خود را تولید و به کشور عرضه میکند و به کشورهای منطقه نیز صادرات خود را آغاز نموده استشرکت سبحان آنکولوژی بعنوان یکی از پروژه های اقتصادی و اجتماعی نه تنها توانسته است داروهای با کیفیت جهانی تولید کند بلکه با کاهش قیمت داروهای ضدسرطان توانسته است در کاهش هزینه های سلامت و بویژه برای بیماران سرطانی که نیازهای ویژه ای دارند کمک موثری داشته و در دسترسی آنها به داروهای با کیفیت نقش موثری ایفا نماید.

بپروژه تولید ماده اولیه  موثره پنی سیلین جی: این پروژه بعنوان یکی از افتخارات ملی است که با انتقال کامل دانش فنی و تاسیس بزرگترین خط تولید با فرمانتاسیون بزرگ امکان تامین نیاز کل کشور را به ماده اولیه آنتی بیوتیک های اصلی فراهم ساختشرکت شفافارمد، بعنوان یکی از مجموعه های وابسته به شرکت دارویی برکت، با دست یابی به دانش فنی، امکان قطع واردات ماده اولیه پنی سیلین جی را برای کشور بعنوان ماده اولیه دهها آنتی بیوتیک فراهم ساختبدین ترتیب و با راه اندازی این کارخانه، و با عنایت به اینکه امکان به اینکه کل زنجیره ارزش در کشور قابلیت تامین دارد، ایران می تواند ادعا کند با حمایت های قانونی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو می تواند زمینه خوداتکایی کامل کشور را برای تامین انتی بیوتیکهای اساسی فراهم سازداین پروژه را می توان از موارد استراتژیک در راستای اقتصادی مقاومتی و پدافند غیرعامل نام برد.

جپروژه سلامت الکترونیکی و سلامت همراه: یکی از دستاورهای مهم اجتماعی شرکت دارویی برکت، طراحی و مهندسی فکری و راه اندازی شرکت برکت تل می باشد که توانست زیرساخت های مورد نیاز برای تامین سلامت کل آحاد جامعه را با رویکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات و با استفاده از ظرفیتهای کشوری بوجود بیاورددر این پروژه، شکل گیری بزرگترین و گسترده ترین بانک اطلاعات سلامت، طراحی دهها نرم افزار و توسعه چندین محصول فناورانه در پاسخگویی به نیازهای مناطق محروم را می توان از ابعاد اساسی این پروژه نام برددر این پروژه ملی، با جمع آوری و مدیریت اطلاعات سلامت بیش از 40 میلیون نفر از جمعیت کشور و با همکاری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی، به بزرگترین ذخیره اطلاعاتی کشور تبدیل گشته استراه اندازی کل بسته سلامت الکترونیکی در سه منطقه کاملا محروم کشور، زمینه و بستر مناسبی برای بهره مندی مناطق محروم از خدمات سلامت در سطح عمومی و تخصصی فراهم ساخته است و با پایش و دیده بانی مستمر سلامت در این مناطق، زمینه های عدالت در سلامت بیش از هر زمانی فراهم خواهد شد

رویکرد های  اجتماعی شهرک صنعتی دارویی برکت

 •   برخورداری جامعه از داروهای با کیفیت بالا و مطابق با استانداردهای جهانی
 •  کاهش هزینه تمام شده داروهای گران قیمت در جامعه و افزایش دسترسی به آنها
 •  کاهش وابستگی به واردات دارو  حداقل 50 درصد واردات دارو و جلوگیری از روند رو به رشد وابستگی
 •  توسعه صادرات دارویی کشور و حضور در بازارهای منطقه ای و جهانی و به ویژه کشورهای اسلامی عضو OIC
 •  حضور ایران در فهرست کشورهای با توان تولید داروهای بیوتکنولوژیک و هم چنین فناوریهای نوین دارورسانی
 •  برندینگ نام ایران در صنعت دارویی منطقه در سطح کشورهای اسلامی
 •   دست یابی به دانش و فناوری ساخت کارخانه های دارویی براساس استانداردهای جهانی و با امکان اخذ تاییدیه های جهانی
 •  ایجاد زمینه ای مناسب و با درجه اطمینان بالاتر و ریسک کمتر برای سرمایه گذاران کشور و بین المللی در عرصه فناوری های سلامت
 •  ایجاد زمینه و بستر مناسب برای جذب پژوهشگران، اندیشمندان و متخصصان عرصه دارویی کشور و جلوگیری از خروج نخبگان کشور
 •  اشتغال زایی حدود 7000 نفر کلی و حدود 2000 نفر متخصص و 500 نفر فناور صاحب دانش فنی
 •  کارآفرینی در عرصه صنعت دارو و صنایع وابسته یا پشتیبان و توسعه کسب و کارهای جدید
 •  افزایش اعتماد اجتماعی به صنعت دارویی ایران از طریق افزایش کیفیت، اخذ گواهینامه های بین المللی و صادرات به خارج
 •  توانمندسازی ملی در تحقیق و توسعه و توسعه دانش و فناوری در عرصه دارویی
 •  ایجاد بستر مناسب برای جذب و بکارگیری نخبگان و استعدادهای درخشان در عرصه دارو و سلامت
 •  شکل گیری نهاده های علمی در عرصه صنعت دارو در کشور
 •  بهبود باورهای فرهنگی و رفتارهای اجتماعی در رابطه با محصولات ایرانی
 •  بهبود باورهای فرهنگی به محصولات ایرانی در سطح کشورهای منطقه و اعتبار آفرینی برای نظام دارویی کشور در منطقه
 •  تبدیل ایران بعنوان یکی از قطب های اصلی دارویی در منطقه خاورمیانه و منطقه منا

با برکت در ارتباط باشید

منو