شرکت گروه دارویی برکت به عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ های دارویی ایران، با سیاست های توسعه ای و ورود به عرصه های نوین دارویی جهان، همواره تلاش نموده است با جذب متخصصین کارامد و نخبگان علوم نوین و صنعت دارویی،در پیشبرد ماموریت و چشم انداز خود گام های موثری را برداشته و اقدامات اثربخشی را با استقرار سیستم های نوین مدیریتی در سازمان جهت شکوفایی استعدادها و خلاقیت های منابع انسانی و گروه مدیران خود که بی تردید به عنوان با ارزش ترین سرمایه های هر مجموعه موفق تلقی می گردند ، به انجام رساند.

هیئت مدیره دارویی برکت

نصرالله فتحیان

نصرالله فتحیان

نایب رییس هیات مدیره
دکتر حسن جلیلی

دکتر حسن جلیلی

عضو هیات مدیره
دکتر حمیدرضا جمشیدی

دکتر حمیدرضا جمشیدی

رئیس و عضو هیات مدیره
دکتر اکبر برندگی

دکتر اکبر برندگی

مدیر عامل گروه داوریی برکت

دکتر توفیقی

عضو هیات مدیره

با برکت در ارتباط باشید

منو