زنجیره ارزش گـروه بـرکت

شرکت گروه دارویی برکت (سهامي عام) با بیش از 20 شرکت تابعه در سال 1389 بر اساس تحلیل و آینده نگاری صنعت دارویی ایران و با هدف پاسخگویی به نیازهای جامعه، تحت عنوان «شرکت فناوري‌هاي نوين دارويي تدبير» تاسیس گردید. اين شرکت به عنوان يک مجموعه اقتصادی دانش‌محور ، رویکرد خویش را تمرکز بر فرآورده‌هاي سلامت انتخاب نموده است.
مبنای فعالیت شرکت ، حرکت در جهت تحقق چشم انداز ايران 1404 و هم‌راستايي با نقشه جامع علمي کشور در راستای مسئولیت اجتماعی و ارج گذاری به ارزشهای انسانی است.کمک به گسترش عدالت اجتماعی و افزایش امکان دسترسی محرومین به فرآورده های جدید سلامت از طریق تولید داروها با قیمت ارزانتر، از اهداف این مجموعه می باشد.

زیر ساخت ها

شرکت گروه دارویی برکت برآن است تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان و دانشمندان جهان، بهره گیری از دانش علمی

تولید ماده

با توجه به سياست‌هاي کلان راهبردی و برنامه‌هاي توسعه‌اي خويش، با عنايت به تحليل بازار دارويي ايران منطقه و جهان است

کارخانه تولیدی

شرکت گروه دارویی برکت برآن است تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان و دانشمندان جهان، بهره گیری از دانش علمی

بازرگانی و سرمایه گذاری

با توجه به سياست‌هاي کلان راهبردی و برنامه‌هاي توسعه‌اي خويش، با عنايت به تحليل بازار دارويي ايران منطقه و جهان است

راهکار درمانی

شرکت گروه دارویی برکت برآن است تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان و دانشمندان جهان، بهره گیری از دانش علمی

توریع و پخش

شرکت گروه دارویی برکت برآن است تا از طریق تعامل سازنده با موسسات دانش بنیان و دانشمندان جهان، بهره گیری از دانش علمی

زنجیره ارزش گـروه بـرکت

زیر ساخت ها
تولید ماده
کارخانه تولیدی
بازرگانی و سرمایه گذاری
راهکار درمانی
توریع و پخش

بـرکت در یک نگاه

1
بزرگترین صادرکننده محصولات دارویی در کشور
3500
نیروی متخصص در حوزه سلامت داروی کشور
18
شرکت تابعه صنعت دارویی کشور ایران
%14
کل نیاز داروهای ضروری کشور

بـرکت در گذر زمان